Habsburská hospodářská osada „U pramene Visly“

Dvě budovy, které tvoří habsburskou hospodářskou osadu „U pramenů Visly“, byly původně postaveny za vlády Habsburků.

První z nich (vstupní) je autentická maštal (stáj pro koně a krávy), postavená ve druhé polovině 19. století ve Wątrobne – osadě nacházející se na svazích Baraní hory nad údolím Bílé Wiselky. I na této hospodářské budově je patrný alpský (švýcarský) styl, který byl v té době oblíbený v celé Evropě, zejména v lázních. Naznačují to ozdobná prkna na překladu, balkon s řezbářskými prvky a profilované okenní rámy. Původně byla střecha pokryta šindelem.

Koně pravděpodobně nebyli určeni k práci v lese, ale spíše k jízdě po lesních cestách, které byly vedeny po vrstevnicích.

Druhá stavba je replikou tzv. služebního domu ze Zadního Grúně nad Černou Wiselkou, kde byl v roce 1906 postaven modřínový lovecký zámeček pro arcivévodský pár Izabelu a Fridricha Habsburské.

Oba byli vášnivými lovci a ve Visle lovili především tetřevy. Protože šlechtičtí hosté doprovázející arcivévodský pár neměli dostatek místa ve stávajících hájovnách ani v zámečku v Przysłopu, bylo rozhodnuto postavit nový zámeček. Vedle něj byly postaveny dvě hospodářské budovy: pro služebnictvo a přístavek.

Zámek vyhořel v noci z 23. na 24. prosince 1927 během renovačních prací, které jej měly připravit pro prezidenta Polské republiky Ignace Moścického. Pro hlavu znovuzrozeného polského státu byl postaven nový zděný zámek a dochovaná hospodářská budova sloužila jako obydlí pro dělníky a později pomocný personál zámku.

I ona představuje alpský styl se širokými valbovými střechami (původně šindelovými), protáhlým tělem lemovaným dvěma rizality a profilovanými okenními rámy. Dům pro služebnictvo byl zbořen při rekonstrukci zámku na počátku 21. století. Dochované fragmenty byly použity při stavbě repliky v roce 2023. Jsou k vidění uvnitř budovy.

Osada Wisla
Osada Wisla
Následující
Předchozí

Další zastavení

Istebna

Chalupa a muzeum Jana Wałacha na Andziołówce

Wisla

Dřevěný kostel u Rezidence prezidenta – Rezidence prezidenta Polské republiky na Zadním Groně

Třinec

Dřevěnky na Borku