Dřeviónka a dřevěný kostel v Nýdku

Dřeviónka, která vznikla jako replika původní usedlosti (roubené stavení č. p. 78 s chlévy, stodolou a zahradou), je unikátním objektem odrážejícím původní život a bydlení nýdeckých obyvatel.

V upravených prostorách bývalého chléva (dříve součást obytného stavení) je instalována stálá expozice, vztahující se k „průmyslové“ historii obce Nýdek a potažmo celého Těšínského Slezska. Návštěvníci tu mohou získat informace o původní těžbě železné rudy i o počátcích blízkých železáren v Ustroni a v Třinci. Najdou tu však ještě řadu dalších zajímavostí, jakou je např. tzv. nýdecký klauz (splavovací nádrž), milíře (k výrobě dřevěného uhlí) apod. Expozice je doplněna vzácnými dobovými ilustracemi i současnými fotografiemi. 

Jedna z ukázek toho, jak vypadaly církevní stavby v oblasti Těšínských Beskyd, je kostel svatého Mikuláše v Nýdku.

Dnes je kostel opraven tak, aby se jeho podoba co nejvíce blížila té původní. Na střechu se vrátil dřevěný šindel a podezdívka je opět z přírodního kamene tak, jako kdysi. Příběh tohoto kostela je také příběhem náboženských směrů, které poznamenávaly tuto oblast. Když byl kostel postaven, byl evangelický. Podobně jako mnoho jiných kostelíků v této oblasti byl ale i ten v Nýdku evangelíkům odebrán a v polovině 17. století se stal katolickým. Když pak císař Josef II. vydal svůj Toleranční patent, vystoupila drtivá většina Nýdečanů z katolické víry a vrátila se k původnímu evangelickému vyznání.

Zdroj: https://www.nydek.cz/turista/drevionka/, https://severnimorava.travel/zazitky/kostel-svateho-mikulase-v-nydku/

Následující
Předchozí

Další zastavení

Třinec

Muzeum Třineckých železáren a města Třince

Wisla

Dřevěný kostel u Rezidence prezidenta – Rezidence prezidenta Polské republiky na Zadním Groně

Wisła

Osada na Kwartyrach