O projektu

Projekt „Těšínské Slezsko – společná historie dřeva, železa a lidí“, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001258  je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu Interreg V-a Česká republika –Polsko.

Cílem projektu je využití společného potenciálu kulturního dědictví ke zvýšení turistické atraktivity a návštěvnosti Těšínského Slezska. Byl vytvořen nový přeshraniční produkt – tematická trasa „Společná historie dřeva, železa a lidí“,expozice a průvodce.Současně dojde k zachování kulturního dědictví – dřevěných domků v Třinci a ve Wisle, které seproměnily ve skanzeny. Investice významně zvýší zájem o produkt a tedy návštěvnost pohraničí.

Vedoucí partner: Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s.

Partner projektu: Miasto Wisła

Doba realizace: 1. 9. 2019 – 31. 12. 2023

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 321 969,52 EUR (z toho dotace z EFRR: 1 973 674,08 EUR)

Autorský tým skanzenu a průvodce poDřevěnkách na Borku

Námět: Antonín Šimčík

Scénař, realizace, texty: Ilona Pavelková, Martin Krůl, Zbyšek Ondřeka (Muzeum Těšínska)

Překlady: Irena Prengel Adamczyk (polský jazyk), Lenka Mandryszová (anglický jazyk)