Opevnění šance v Mostech u Jablunkova

Systém opevnění budovaný na jižní a jihovýchodní hranici Slezska od 16. do 19. století se nachází na území tří států – České republiky, Slovenské republiky a Polska, především v okolí Jablunkovského průsmyku (551 – 605 m. n. m.). Již od pravěku zde vedla obchodní stezka, která byla ve středověku pro převažující obchod s mědí přepravovanou z hornouherských dolů přes Slezsko dále do celé Evropy, nazývána měděnou stezkou.

Se vzrůstajícím vojenským nebezpečím začal od 16. století převažovat význam průsmyku strategický a vojenský. Velká šance v Mostech u Jablunkova tvořila centrální bod systému opevnění. Prvním impulsem k výstavbě opevnění se stalo turecké nebezpečí v 1. polovině 16. století. V průběhu své existence tato opevnění bránila zemi před útoky ze strany osmanské říše, uherských protihabsburských povstalců, ale i švédských nebo dánských jednotek. Nejstarší doložená pevnost, Stará šance ve Svrčinovci, byla postavena v roce 1578.

Zdroj: https://www.opevneni-sance.cz/

Následující
Předchozí

Další zastavení

Wisła

Habsburská hospodářská osada „U pramene Visly“

Třinec

Dřevěnky na Borku

Jaworzynka

Regionální muzeum „Na Grapie“ w Jaworzynce