Dřevěný kostel u Rezidence prezidenta – Rezidence prezidenta Polské republiky na Zadním Groně

Kaple svaté Jadwigy Śląské na Zadním Groně ve Wisle je součástí komplexu patřícího k rezidenci prezidenta Polské republiky. Kaple se nachází na Stezce dřevěné architektury Slezského vojvodství.

Dřevěná stavba byla postavena v roce 1909 v tyrolském stylu z hotových dřevěných prvků dovezených z Przyszowic u Rybníka. Jedná se o starší stavbu než sídlo prezidenta, z doby, kdy se v blízkosti nacházel habsburský lovecký zámeček (vyhořel v roce 1927). Kapli postavil dvorní architekt těšínských Habsburků Albín Prokop. V interiéru se nachází barokní oltář z první poloviny 17. století, pocházející z kostela v Bystřici na Zaolší. Na oltáři jsou dva obrazy z roku 1638 – Křížová cesta a Nanebevzetí a korunovace Panny Marie.

Na stěnách lodi se nachází krucifix z první poloviny 17. století a obraz zobrazující Svatou rodinu z počátku 17. století. Druhý krucifix pochází z první poloviny 15. století a nachází se v chóru. V kněžišti je k vidění dřevěný lekcionář a křeslo a stoličky pro celebranty. Loď je od kněžiště oddělena ozdobně kovanou balustrádou. Naproti ní jsou dvě klekačky a židle pro předsednický pár. Vlevo od kaple je socha svaté Jadwigy Śląské s měšcem v ruce (dar Jolanty Kwaśniewské), vpravo je křtitelnice (dar prezidenta Aleksandra Kwaśniewského) a nad křtitelnicí je malý krucifix (dar Marie Kaczyńské, která také založila mosazný a stříbrný svatostánek).

Zdroj: https://www.wisla.pl/turysta/attractions/124

Následující
Předchozí

Další zastavení

Dolní Lomná

Lomňanské muzeum v Dolní Lomné

Jablunkov

Muzeum trojmezí v Jablunkově

Istebna

Chalupa a muzeum Jana Wałacha na Andziołówce