Beskydské muzeum ve Wisle

Muzeum Beskyd A. Podżorského ve Wisle se nachází v centru města v bývalém hostinci z roku 1794. Jedná se o dvoupodlažní budovu s kamennými a cihlovými zdmi a sedlovou šindelovou střechou, která je podsklepená.

Stálá expozice představuje exponáty související s životem a prací horalů Slezských Beskyd. Zahrnuje základní úseky hmotné kultury obyvatel tohoto regionu, jako je pastevectví, tkalcovství, zpracování dřeva a zemědělské nářadí. Návštěvníci si mohou prohlédnout zvláštnosti mužského a ženského kroje a nejkrásnější ukázky lidového umění.

Zdroj: https://www.wisla.pl/turysta/attractions/57

Beskydské muzeum Wisla
Následující
Předchozí

Další zastavení

Ustroń

Muzeum Ustrońskie

Wisła

Habsburská hospodářská osada „U pramene Visly“

Dolní Lomná

Lomňanské muzeum v Dolní Lomné