O projekcie

Projekt „Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi”, nr rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001258 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Interreg V Republika Czeska – Polska.

Celem projektu jest wykorzystanie wspólnego potencjału dziedzictwa kulturowego do zwiększenia atrakcyjności turystycznej i liczby odwiedzających na Śląsku. Powstał nowy transgraniczny produkt – szlak tematyczny „Wspólna historia drewna, żelaza i ludzi”, wystawa i przewodnik. Jednocześnie zachowane zostanie dziedzictwo kulturowe – drewniane domy w Trzyńcu i Wiśle, które zostały przekształcone w skanseny. Inwestycja znacznie zwiększy zainteresowanie produktem, a tym samym liczbę odwiedzających obszar przygraniczny.

Partner wiodący: Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s.

Partner projektu: Miasto Wisła

Czas trwania: 1 września 2019 r. – 31 grudnia 2023 r.

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 2 321 969,52 EUR (w tym dotacja z EFRR: 1 973 674,08 EUR)

Zespół autorski skansenu i przewodnika

Projekt: Antonín Šimčík

Scenariusz, realizacja, teksty: Ilona Pavelková, Martin Krůl, Zbyšek Ondřeka (Muzeum Těšínska)

Tłumaczenia: Irena Prengel Adamczyk (PL), Lenka Mandryszová (ENG)